Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Nedenleri

Konusu 'Osmanlı İmparatorluğu' forumundadır ve kunfeyekun tarafından 28 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. kunfeyekun

  kunfeyekun Yazar Kendimbuldum Staff Member Admin

  Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Nedenleri kısaca.
  Osmanlıda duraklamanın iç ve dış nedenleri madde madde ekonomi ordu sisteminin bozulması.
  Duraklama dönemi padişahları ve hangi yılda oldukları osmanlı devletinde.


  Osmanlı Devleti’nde Sokullu Mehmet Paşa'nın (1579) ölümünden başlayarak 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar geçen döneme Duraklama devri denir.

  Dönemin Padişahları
  III. Murat (1574 -1595)
  III. Mehmet (1595-1603)
  I. Ahmet (1603-1617)
  I. Mustafa (1617-1618)
  II. Osman (1618-1622)
  I. Mustafa (1622 -1623) (2. kez)
  IV. Murat (1623 -1640)
  Sultan İbrahim (1640-1648)
  IV, Mehmet (1648-1687)
  II. Süleyman (1687-1691)
  II. Ahmet (1691 -1695)
  II. Mustafa (1695-1703)

  Osmanlıda Duraklama Döneminin İç Nedenleri

  Merkezi Yönetimin Bozulması

  - I. Ahmet döneminden itibaren veraset sisteminin değişmesi sonucunda sancağa çıkma usulü kaldırılmıştır. Bu durum başa geçen şehzadelerin tecrübesiz olmasına ve bu nedenle saray kadınlarının ve diğer görevlilerin etkisinde kalmasına neden olmuştur.

  Tımar Sisteminin ve Eyalet Yönetiminin Bozulması

  - Tımar sisteminin bozulmasında, nüfusun artması, ve Celali İsyanları yüzünden köylülerin şehirlere göç etmeye başlaması etkili olmuştur. Bu durum ise şehirlerde nüfusun ve işsizliğin artmasına neden olmuştur.

  - Eyaletlerde iltimas yada rüşvetle tayin edilen valiler, kadılar ve diğer görevliler bilgi ve tecrübe bakımından yeterli değildi. Tecrübesiz yöneticiler gittikleri yerlerdeki halk ile yeterli iletişime girememişler, problemlerin büyümesini engelleyememişlerdir.

  Ordu ve Donanmanın Bozulması

  - Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulması ile eyaletlerdeki asker sayısı azalmıştır. Bu durum devrişme sistemine aykırı olarak kapıkulu ocaklarına asker alınmasına neden olmuştur.

  - Sayıları artan yeniçeriler geçim sıkıntısı çektiklerini ileri sürerek askerlikten başka işlerle uğraşmaya başladılar. Böylece “Ocak devlet içindir." anlayışı yerini “Devlet ocak içindir.” anlayışına bıraktı.

  - Aynı zamanda Avrupa’da modem ateşli silahlara sahip orduların kurulması, tımarlı sipahilerin yerine kapıkulu ocaklarındaki asker sayısının artırılmasını gerekli kılmıştır. Maaşlı alınan bu askerler iyi eğitilemediğinden savaşlardan istenilen başarılar elde edilememiştir.

  - Denizcilikle ilişkisi olmayanların donanmada görevlendirilmeleri de donanmanın zayıflamasına neden olmuştur.

  - Akdeniz’e hakimiyeti yeterli gören Osmanlı donanması uzun sûre kendini geliştirme yoluna gitmemiştir.

  Ekonominin Bozulması

  - Bu dönemde gelir kaynakları azaldı, masraflar ise giderek arttı. Bu durumun ortaya çıkmasında; savaşların uzaması veya kaybedilmesi sonucu ganimet gelirlerinin ve vergilerin azalması,

  - Saray giderlerinin artması (Örneğin; Kanuni Döneminde 5 milyon akçe olan mutfak masrafı III. Murat zamanında 20 milyon akçe olmuştur.),

  - Padişah değişikliklerinden dolayı sık sık culüs bahşişinin dağıtılması,

  - Köylülerin topraklarını terketmesi sonucu vergilerin azalması,

  AvrupalIların yeni ticaret yollarını bulması ile Osmanlı Devieti’nin denetimindeki İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması etkili olmuştur.

  Eğitim Sisteminin Bozulması

  - İlk kez Orhan Bey döneminde kurulan medreseler Yükselme döneminde dünyanın en önde gelen eğitim kurumlan iken bu dönemin medreseleri çağın gerisinde kalmış, pozitif bilimlerin okutulması medrese müfredatından çıkartılmıştır.

  - Rüşvet ve kayırma, beşik uleması gibi uygulamalar eğitim sistemini bozulmasına neden olmuştur.

  Toplum Yapısının Bozulması

  - Tımar sisteminin uygulanamaz hale gelmesi üretimi azaltmış, bu durum yatay göç hareketlerine neden olmuştur.

  - Toplum içindeki huzur ve güven ortamının azalması ve bununla beraber ahlaki, kültürel ve ekonomik açıdan bozulmalar devletin merkez otoritesini zayıflatmıştır.

  Toprak Sisteminin Bozulması

  - Tımar Sisteminin bozulması toprak sisteminin bozulmasını beraberinde getirmiş, sahipsiz kalan köylüler Celali isyanlarından dolayı köylerini terkederek şehirlere göç etmiş ve bu da tarımsal üretimin azalmasına, işsizliğin artmasına neden olmuştur.

  Peki Osmanlıda Dönemi duraklamasının Dış nedenleri nelerdir?

  İmparatorluğun Doğal Sınırlara Ulaşması

  - 16. yüzyılın sonunda üç kıtada hakimiyet kurarak 20 milyon km2 ulaşan Osmanlı Devleti bu dönemde, güçlü devletlerle komşu olmuş büyük denizlere ve çöllere kadar uzanan ülkeleri ele geçirmişti. Bu durum devletin merkezden uzak yerlerde devletin idaresini zorlaştırmıştır.

  Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Politikaların Değişmesi

  * Osmanlı Devieti’nin Avrupalılarla mücadelesi kuruluşundan itibaren başlamıştır. Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde yapılan fetihlerle Balkanların fethi tamamlanmış ve Yükselme döneminin sonlarında Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki etkinliği artmıştır. Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemindeki gücünü 17. yüzyılda kaybetmeye başlaması, AvrupalIların Osmanlı Politikalarında değişikliğe neden olmuştur.

  Avrupalıların Bilim ve Teknik Alanında İlerlemesi

  - Avrupalılar, Rönesans ve Reform hareketleri sonunda bilimsel gelişmeleri engelleyen faktörleri ortadan kaldırmış bilim, teknik ve ekonomi alanında bir çok gelişmeler yaşamıştır.

  Coğrafi Keşiflerin ve Kapitülasyonların Etkisi

  - AvrupalIların 15. yüzyılın sonlarında ve 16. yüzyılda yaptıkları keşifler ile buralardaki değerli maden ve yer üstü kaynaklarını Avrupa’ya götürmeleri ekonomik hayatlarının gelişmesini sağlamıştır.

  - İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesine neden olan Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynaklarından birini de yok etmiştir.

  - Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini gidermek isteyen Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlere ekonomik ayrıcalıklar olan kapitülasyonları vermiş. OsmanlI Devleti bilim ve teknolojide ilerleyen Avrupalıların zamanla açık pazarı haline gelmiştir.

  Kaynak: FEM Akademi KPSS Kitabı.

  Konuyu alabilirsiniz ama bizim linkimizi de eklerseniz bize destek olmuş olursunuz biz de seviniriz.

Sayfayı Paylaş