9 sinif dil ve anlatim ekoyay yayincilik cevaplari

Konusu 'Ödev ve Tezler' forumundadır ve M.f.Y tarafından 1 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. M.f.Y

  M.f.Y Yazar Kendimbuldum Admin

  Sponsorlu Bağlantılar
  2013-2014 ekoyay yayınları 9.sınıf dil ve anlatım etkinlik cevapları, 2013-2014 10.sınıf dil anlatım etkinlik cevapları, 9.sınıf dil ve anlatım etkinlik cevapları ekoyay

  Sorubak 2012-2013 yılında 10.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri ile ilgili öğrenciler paylaşımlarını burada yapmışlardı. Yardımlaşma platformu haline gelen forum bölümümüzde lise 10.sınıf öğrencileri yardımlaşarak etkinliklerin çözümlerine yardımcı olmuş, bir öğrenme ortamı oluşturmuşlardı.

  9.sınıf dil anlatım etkinlik cevapları (Ekoyay) 2013-2014
  2013-2014 9.sınıf dil ve anlatım paylaşımlarımızı ise burada yapacağız.

  2013-2014 9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları (Ekoyay Yayınları)

  Bu arada 213-2014 Dil Anlatım ders kitaplarını aşağıdan indirebiliriniz.

  28Dil ve Anlatım 9MEBEKOYAY YAY.
  29Dil ve Anlatım-10MEBEKOYAY YAY.
  30Dil ve Anlatım-11MEBEVRENSEL İLT. YAY.
  31Dil ve Anlatım-12YOKEKOYAY YAY.
 2. kunfeyekun

  kunfeyekun Kendimbuldum Staff Member Admin

  HAZIRLIK
  1....................
  2. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir.
  1. Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü fiil bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.
  2. Doğal gösterge: Doğal güzellikler, yaprakların sararması gibi durumlar doğal göstergelerdir.
  3. Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.
  İletişimde kullanılan göstergeler
  1. Dil göstergeleri: Söz ve yazıyla gerçekleştirilen her eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.
  2. Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.
  - A. Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere denir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Örneğin; dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.
  - B. Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Örneğin; Trafik levhaları
  - C. İkon: Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır. Temelde benzerlik ilişkisi vardır. Örneğin, bir kişinin fotoğrafları, resim, heykel vb.
  - D. Simge: Bir toplumda bir gösteren ile gösterilen arasında sürekliliğini koruyan uzlaşımsal ve çoğunlukla da nedensiz olan ilişkiye dayanan görsel biçime denir.
  3. Göstergeleri inceleyen bilim dalına Göstergebilim veya semiyotik denir.
  4. Atatürk'ün basınla ilgili Sözleri
  Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
  Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1925)
  Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.
  Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır. (1 Kasım 1925, TBMM)
  Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.
  Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.
  Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz.
  5.İletişim:
  İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.
  6. kuşlar nasıl iletişim kurar?
  Kuşların ses telleri yoktur. Ses üretmek için bir kuşun ses kutusu boyunca titreşimler gönderilir. Bu ses kutusuna ne kadar çok kas bağlıysa, o kadar çok ses çıkarabilir. Örneğin bülbüllerin çok fazla kası vardır ve birçok farklı ses çıkarabilirler.
  Özellikle ormanlar, otlaklar ve bataklıklar gibi, bitkilerin, görüşe engel olduğu yerlerde iletişim kuşlar için çok önemli olmaktadır. Kuşlar, şarkı söylemek, çığlık atmak, hafifçe vurmak ve davul sesi çıkartmak gibi yöntemlerle iletişim kurarlar. Her türün kendine özgü şarkısı ya da şarkıları vardır. Hatta bazı kuşların bir düzineden fazla ıslığı ve şarkısı vardır. Bazı kuşlar da diğer türlerin şarkılarını ya da insanları taklit edebilirler.
  sayfa: 11.
  * Fotoğrafın sizde uyandırdığı duyguları yazınız.
  c. Fotoğrafta sahilde hafif dalgalı denizi seyreden bir insan görünmektedir.
  * Şair gözleri kapalı olduğu halde iletişimi nasıl sağlamış olabilir?
  c.. “İstanbul’u Dinliyorum şiiri duyumsal bir şiirdir; fakat bütün duyular işlevlerini kulağa yüklemişlerdir. Orhan Veli, bu şiirinde sinestezi (bir duyu organının işlevini başka bir duyu organına yükleme) bakımından değişik bir yöntem uygulayarak, İstanbul’a gözleriyle değil; işitme duyusu aracılığıyla bakar.”.
  * "Serin serin Kapalı Çarşı, Çekiç sesleri geliyor doklardan, Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;" mısralarında şairin duygularını harekete geçiren ögeler nelerdir?
  c.. Rüzgarın serin asmesi, çekiç sesleri ve bahar rüzgarı şairin duygularını harekete geçiriyor.
  * "Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından / Kalbinin vuruşundan anlıyorum;" mısralarında bildirilen ayın doğuşunu iletişim, dil ve kültür bağlamında açıklayınız.
  c. Burada ay fıstık ağaçları arasından doğmakta. bu bölgesel bir yaklaşımdır. her yerde fıstık ağacı yoktur. kalbinin vuruşundan anlıyorum ifadesi de dilin mecaz yönünü ortaya koyar, bütün bu unsurları birleştirdiğimiz vakit iletişim kültüre ve dilin kullanımına göre değiştiğini görürüz. ayın doğuşu farkıl kültür ve bölgelerde farklı ifade edilebilir.
  1. Etkinlik:
  1. İletişim: İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.
  2.İletişlimin meydana gelmesi için öncelikle bir göndericinin ve alıcınınolması şarttır. Gönderici ile alıcının kendi arasında bu iletişim sözlü iletişim, yazılı iletişim ya da simgeye dayalı olabilir. İletişim için aşağıdaki ögeler gereklidir.
  Gönderici: Düşünceyi iletendir. Gönderici, düşünceyi bir mantık temeline dayandırarak iletir.
  Alıcı: Düşünceyi alan ve bu düşünceyi yorumlayandır.
  İleti: Gönderenden alıcıya iletilen düşünce yada istektir.
  Kanal: Düşüncenin iletilme şeklidir.
  Dönüt: Gönderen ve alıcı arasındaki fikir alışverişidir.
  Bağlam: İletişimin gerçekleştiği mekandır.
  3. iletişim çeşitleri nelerdir?
  c. 1) Sözlü İletişim: Sözlü iletişimler "dil ve dil-ötesi" olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmalarını hatta mektuplaşmalarını "dille iletişim" kabul edebiliriz. Dille iletişimde kişiler, ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar. Dil-ötesi iletişim, sesin niteliği ile ilgilidir; sesin tonu ve sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb özellikler, dil-ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin "ne söyledikleri", dil ötesi iletişimde ise, "nasıl söyledikleri" önemlidir.
  2) Yazılı İletişim: İnsanın zaman ve mekandaki ilişki sınırlılıklarını genişletmede en etkin iletişim biçimidir. Uzaktan haberleşmede, bilgi ve deneyimleri zaman içinde biriktirme de sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni, mağara resimlerindedir.
  3) Sözsüz İletişim: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanılarak kurulan iletişimdir.
  Yukarıdaki iletişim çeşitleri çeşitli araçlarla gerçekleşir. Dar manada aşağıda sayacaklarımız iletişim çeşidi sayılabilir:
  Mektupla iletişim
  Basın yayın yoluyla iletişim
  İnternetle iletişim
  Telefonla iletişim
  Radyoyla iletişim
  Telgrafla iletişim
  Konferans
  Televizyonla iletişim
  2. Etkinlik:
  ???? İnsan uzun süre hiç konuşmadan duramaz. Böyle bir durumda insan kendini sıkılmış, bunalmışve yalnız hisseder.
  ???? Öğretmen ve öğrenciler hiç konuşmadan ders işlenemez. iletişimin olması için alıcı verivi ve ileti olması gerekir.
  ???? Birinci resimde insanların konuşarak iletişim kurduğunu ikinci resimde is azürafaların dokunarak iletişim kurduğu görülüyor.
  3. Etkinlik:
  Orhan, Esma'ya dönerek "Bu gün hava çok güzel! " dedi.
  **Yukarıdaki cümlede Orhan Esma'ya "Bu gün hava çok güzel" demektedir.
  * *Çünkü iletişim olması için mutlaka gönderen(Verici) alıcı ve ileti olması gerekmektedir.
  ** Merhaba ifadesi ile iletişimin gerçekleşmesi için gerekli olan üç öge: alıcı verici ve iletidir.
  *** Gönderici: Orhan Alıcı: Esma, İleti: Bugün hava çok güzel
  4. Etkinlik
  ? gönderici: Fatma Hanım, Mehmet Bey, Alıcı: Emre ve Garson
  İletiler: Ben aç değilim, Yalnızca ayran içeceğim/ Ben de hafif bir şeyler yemek istiyorum, mevsim salatası tam bana göre/ ben çok açım. önce çorba içeceğim.
  ? konuşmaların alıcıya ulaşmasını sağlayan sözlü anlatım( kanal)dır.
  ? İletişimi gerçekleştirenlerden biri konuşma engelli olsaydı diğer kişilerle yazı yoluyla veya işaret diliyle iletişim kurabilirdi.
 3. kunfeyekun

  kunfeyekun Kendimbuldum Staff Member Admin

  ekoyay yayıncılık mı yoksa ekolay yayıncılık mı? Milli eğitimin sitesinden rahtlıkla indirebilirsiniz.

Sayfayı Paylaş